วิธีทดสอบสารอันตรายในเครื่องสำอางค์ ด้วยตัวเอง

วิธีทดสอบสารอันตรายในเครื่องสำอางค์ ด้วยตัวเอง

เนื่องจากเครื่องสำอางเป็นสินค้าที่เราสามารถซื้อหามาใช้ได้ตามความพึงพอใจของเรา โดยอาจไม่รู้เท่าทันว่ามีอันตรายแฝงมาด้วยหรือไม่ ผู้ประกอบการบางรายอาจไม่ได้คำนึงถึงผลร้ายต่อผู้บริโภค มีการนำสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางมาผสม เช่น สารไฮโดราควิโนน และ สารปรอท โดยเฉพาะเครื่องสำอางที่อ้างว่า หน้าใส ขาว ขจัดฝ้า เช่น ครีมมะหาด ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารที่มีอันตราย ต่อผิวหน้าเราเป็นอย่างมากเลยนะคะ บางคนถึงกับเปลี่ยนชีวิตไปเลยก็ว่าได้

) ใช้ผงซักฟอกละลายในน้ำปริมาณเล็กน้อย เพื่อให้ได้น้ำผงซักฟอกเข้มข้น หยด หรือป้ายเครื่องสำอางที่สงสัยลงบนกระดาษทิชชูสีขาว แล้วหยดน้ำผงซักฟอกเข้มข้น ลงไปในบริเวณที่หยดหรือป้ายเครื่องสำอาง ทิ้งไว้สักครู่ หากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แสดงว่าอาจมีส่วนผสมของไฮโดรควิโนน หรือ

2) ใช้ 0.1 N Sodium Hydroxide Solution (โซดาไฟอ่ะคร่า) หยดหรือป้ายเครื่องสำอางที่สงสัยลงบนกระดาษทิชชูสีขาว แล้วหยด 0.1 N Sodium Hydroxide Solution ลงไปในบริเวณที่หยดหรือป้ายเครื่องสำอาง ทิ้งไว้สักครู่ หากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แสดงว่าอาจมีส่วนผสมของไฮโดรควิโนน

** กรณีที่เนื้อครีมมีลักษณะข้นเหนียว ให้ละลายครีมในแอลกอฮอล์ปริมาณเล็กน้อยก่อน แล้วจึงหยด 0.1 N Sodium Hydroxide Solution หรือน้ำผงซักฟอกเข้มข้น (ปริมาณเท่ากับปริมาณแอลกอฮอล์)ลงไป ในแอลกอฮอล์ที่ละลายครีม หากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แสดงว่าอาจมีส่วนผสมของไฮโดรควิโนน

3) ลองเอาครีมมาทาที่ท้องแขนแล้วปิดด้วยพลาสเตอร์ปิดแผล และให้เอาพลาสเตอร์ปิดแผลปิดข้างๆไว้อีกอัน (เอาไว้เทียบ) ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงแล้วลองเปิดพลาสเตอร์ออกดู ถ้าบริเวณที่ทาครีมผิวซีดกว่าอย่างชัดเจนเทียบกับผิวไม่ได้ทาครีมแล้วปิดพลาสเตอร์เหมือนกัน ให้สงสัยไว้ก่อนว่าครีมตัวนั้นอาจมีการผสมปรอทได้

4) ลองเอาครีมมาถูกับทองคำแท้ดู (ถ้าบ้านรวยนะ) 5-10 นาที ถ้าครีมมีการเปลี่ยนเป็นสีดำ ให้สงสัยไว้ก่อนว่าครีมตัวนี้อาจมีการผสมปรอทได้

การทดสอบข้างต้น เป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้นอย่างง่ายๆ แต่เพื่อความชัดเจนแน่นอน ควรใช้ Test Kit ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ และท่านสามารถแจ้งผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะมีสารไฮโดรควิโนน โดยโทรแจ้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่หมายเลข โทร 0-25907354-5 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

Cr.thaihealthwellness.