เตรียมตัวง่ายๆ ก่อนไปบริจาคเลือด

เตรียมตัวง่ายๆ ก่อนไปบริจาคเลือด

โดยหลักการผู้ที่จะสามารถบริจาคเลือดได้ ต้องมีสุขภาพทั่วไปแข็งแรง น้ำหนักตัวไม่ควรต่ำกว่า 45 กิโลกรัม ก่อนวันบริจาคโลหิตไม่ควรมีไข้ ไม่มีไข้หวัด ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ ไม่มีโรคประจำตัว อาทิ ความดัน เบาหวาน ไตเสื่อม โรคติดเชื้อต่างๆ โดยเฉพาะโรคทางด้านโลหิต มะเร็ง อาทิ เลือดออกง่าย เลือดแข็งตัวช้า เป็นต้น

ถ้าไม่มีภาวะตามที่กล่าวมาข้างต้นก็สามารถบริจาคได้ โดยมีหลักการเตรียมตัวง่ายๆ อยู่ไม่กี่ข้อคือ

1. นอนหลับให้เพียงพอก่อนวันบริจาคประมาณ 6-8 ชั่วโมง

2. ในวันบริจาคให้รับประทานอาหารมื้อหลักตามปกติ อย่าไปอดอาหาร แต่เป็นเมนูที่ไขมันต่ำเพราะเวลาไขมันสูงแล้วจะทำให้สีเลือดผิดปกติ

3. ก่อนบริจาคโลหิต 1 วัน ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด

4. ห้ามสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

5. ก่อนบริจาคให้ ดื่มน้ำมาก ๆ ตรงนี้จุดรับบริจาคโลหิตจะจัดหาให้อยู่แล้วก่อนจะแทงเข็มเอาเลือดออกมา เพื่อลดอาการอ่อนเพลียหลังบริจาค

หลังบริจาคโลหิตควรดื่มน้ำเปล่า หรือน้ำหวานเพื่อฟื้นฟูพละกำลัง พักผ่อนอยู่ที่หน่วยรับบริจาคจนฟื้นพละกำลังก่อนอย่าฝืนออกไป สำหรับคนที่ต้องทำงานใช้พละกำลังมาก ต้องปีนป่าย ก่อสร้าง ขอให้หยุดงาน 1 วัน เพราะร่างกายของแต่ละคนสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ช้าเร็วแตกต่างกัน

ทั้งนี้ สำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารเสริม วิตามินต่าง ๆ ก็ไม่มีข้อห้ามไม่ให้บริจาคโลหิต แต่อาจจะทำให้ผู้ที่รับประทานของพวกนี้มีปัญหานิดหน่อย เช่น การรับประทานวิตามินอีจะทำให้เลือดหยุดยากนิดหน่อย อาจจะต้องกดสำลีซับเลือดนาน หรืออาจจะทำให้ผิวเนื้อช้ำง่าย

การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการบริจาคโลหิต นับว่าเป็นการทำกุศลครั้งใหญ่ในชีวิต เพราะสามารถนำไปต่อลมหายใจของผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาโรค

Please follow and like us:
0