วิษณุมอบประกาศนียบัตรปิดอบรมโฆษกกระทรวง

‘วิษณุ’ มอบประกาศนียบัตรปิดอบรมหลักสูตร ‘โฆษกกระทรวง’ ย้ำคนทำหน้าที่ต้องมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารกับประชาชน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “โฆษกกระทรวง นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2” โดยนายวิษณุ ได้กล่าวว่า การเป็นโฆษกกระทรวงนั้นควรที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ กับประชาชน เพราะในฐานะโฆษกประจำกระทรวงนั้นๆ จึงจะต้องมีความรอบรู้ รู้เท่าทันกระแสข่าวต่างๆ ที่ประชาชนสนใจ ในทุกช่องทาง ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์และต้องสามารถใช้ช่องทางสื่อให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นโฆษกประจำกระทรวงนั้นเป็นหน้าที่สำคัญในการกระจายข้อความ ข่าวสาร สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนหรือประชาชนให้เข้าใจตรงกัน และต้องเป็นตัวแทนในการประสานความร่วมมือในการทำงานของแต่ละกระทรวงต่างๆ

Please follow and like us:
0