รู้จักป้องกัน ภัยพิบัติริมชายฝั่งทะเล

รู้จักป้องกัน ภัยพิบัติริมชายฝั่งทะเล

คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนเขตร้อน ทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

ส่วนใหญ่มักเกิดในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคมเพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีการเตรียมพร้อมรับมือ และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง ดังนี้

การเตรียมพร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง

– ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ภัยอยู่เสมอ โดยรับฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา หากมีประกาศเตือนภัยคลื่นพายุซัดฝั่ง ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

– จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น อาหารแห้ง น้ำสะอาด ยารักษาโรค ไฟฉาย วิทยุ นกหวีด เชือก เอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมจัดเก็บไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีที่อพยพหนีภัย

– ร่วมฝึกซ้อมและศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัย พร้อมซักซ้อมให้สมาชิกในครอบครัวทราบแนวทางการปฏิบัติ เมื่อเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง

– ออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย หรือหลบพายุลมแรงในอาคารที่มั่นคงแข็งแรง ห้ามกลับเข้ามาบริเวณชายฝั่งทะเลจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัย เพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอก

– ไม่ประกอบกิจกรรมทางทะเล อาทิ เล่นน้ำ ดำน้ำ เจ็ตสกี เพราะในช่วงที่เกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านจะมี ฝนฟ้าคะนอง ทะเลมีคลื่นสูงและกำลังแรง ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย

– ห้ามทำการประมงหรือนำเรือออกจากฝั่ง โดยเฉพาะเรือขนาดเล็ก เนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงและลมแรง อาจทำให้เรือล่มได้

– นำเรือหลบคลื่นในบริเวณที่อับลมหรือที่ปลอดภัย จากนั้นให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดหรือจุดที่เรือลอย ลักษณะเรือ จำนวนผู้โดยสาร เพื่อประโยชน์ ต่อการให้การช่วยเหลือ

การลดผลกระทบจากคลื่นพายุซัดฝั่ง

– สร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นพายุซัดฝั่ง ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่ง

– ปลูกป่าชายเลน เพื่อชะลอความเร็วของน้ำ ลดความแรง และความสูงของคลื่น จะช่วยลดความเสียหายจากลมพายุที่พัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเล

ทั้งนี้ การเรียนรู้วิธีเตรียมพร้อมรับมือ ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง และการลดผลกระทบจากคลื่นพายุซัดฝั่ง จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากคลื่นพายุซัดฝั่ง

Please follow and like us:
0