รองผอ.รมน.จังหวัดนครศรีฯตรวจสอบน้ำเน่า

36

รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครศรีฯ ตรวจสอบน้ำเน่าเสียที่แพร่กระจายจากบ่อกำจัดขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ พ.อ.ชาญวิทย์ ปิ่นมณี รองผู้อำนวยการ รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช ตรวจสอบกรณีน้ำเน่าเสียที่แพร่กระจายจากบ่อกำจัดขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อประชาชน พ.อ.ชาญวิทย์ กล่าวว่า มีน้ำเสียที่เกิดจากบ่อขยะแห่งนี้ไหลออกสู่สาธารณะชน ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อวีถีชีวิตความเป็นอยู่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างชัดเจน เบื้องต้นมอบให้ทางผู้แทนจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช บันทึกแจ้งความดำเนินคดีกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมที่มีการปล่อยน้ำเน่าเสียลงสู่พื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้ ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะต้องเร่งแก้ไขโดยการยกคันดินขึ้นป้องกันน้ำเน่าออกสู่ภายนอกให้กว้างและสูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียไหลลงสู่คูคลองสาธารณะอีกต่อไป

ขณะที่ นายสมพร กาญจนโสภาส ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปัญหากองขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นมานาน แต่จะหนักในช่วงน้ำท่วมในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้น้ำท่วมคันดินที่กั้นไว้ประมาณ 50 – 80 เซนติเมตร ขณะนี้น้ำลดสามารถเดินผ่านคันดินได้โดยรอบ แต่ยังคงมีบางพื้นที่น้ำจากกองขยะไหลซิมออกไปสู่ภายนอก ในระยะเร่งด่วนเบื้องต้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะต้องเร่งปรับปรุงคันดินให้สูงและมีความแข็งแรงมากขึ้น ส่วนในระยะยาว ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีโครงการตั้งโรงงานกำจัดขยะแบบ Refuse Derived Fuel ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

Please follow and like us:
0